Voimaharjoittelun perusteet

Voimaharjoittelun perusteet

Tällä hetkellä ei ole vapaita aikoja valituille päiville.

Aikajakso
Henkilömäärä
Kuvaus
o Voimantuotto on kaiken liikkumisen perusta, ilman voimaa ei synny liikettä. Optimaaliseen voimantuottoon tarvitaan saumattomasti yhteen toimiva hermosto, lihaksisto ja tukielimistö. Lihasten voimantuottoon vaikuttavat mm. hermoston ohjaus, lihasten koko, sukupuoli ja henkilön ikä. Hyvä lihaskunto ja riittävät voimatasot ovat tärkeässä roolissa ihmisen jokapäiväisissä toiminnoissa ja askareissa. Pelkistettynä lihaskunnolla tarkoitetaan sitä, että henkilön lihasten voima ja kestävyys ovat sellaisella tasolla, jotta hän pystyy selviytymään työn- ja vapaa-ajan aiheuttamista rasituksista ilman rasitusoireita tai – vammoja. Luennolla saat tietoa ja ohjeita turvallisen kuntosaliharjoittelun aloittamiseen.
merkkiä jäljellä
Keskeytys
Tallennus