Peurunka Oy:ssä noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä asiaa koskevia lakeja, asetuksia, muita viranomaismääräyksiä sekä niiden pohjalta Peurungan henkilöstölle annettuja ohjeita. Tietosuojalainsäädännön tarkoituksena on turvata luottamuksellinen asiakassuhde, joka liittyy kiinteästi laadukkaaseen asiakaspalveluun. Tavoitteena on avoimuus suhteessa asiakkaaseen ja ehdoton salassapitovelvollisuuden noudattaminen suhteessa sivullisiin. Alla olevista linkeistä saat auki eri asiakasryhmiä koskevat tietosuojaselosteet. Lisätietoja tarvittaessa antavat kunkin rekisterin vastuuhenkilöt, jotka löydät alla olevista tietosuojaselosteista.