Kuntotestaus
Tietoja ladataan...
Firsbeat-hyvinvointianalyysi
Firstbeat Hyvinvointianalyysi on tutkitusti tehokas keino motivoida elämäntapamuutokseen. Se perustuu ympärivuorokautiseen sykevälivaihtelumittaukseen, jonka kautta nähdään onko kuormittuminen ja palautuminen tasapainossa. Mittaus näyttää ja auttaa tunnistamaan mitkä tekijät aiheuttavat stressiä ja onko palautuminen riittävää. Mittaus on erittäin helppo toteuttaa arjessa. Mittaukseen sisältyy alkuinfo henkilökohtaisen tarpeen mukaan 3-7 vuorokauden yhtämittainen sykevälivaihtelumittaus omassa arjessa palautekeskustelu sekä tavoitteiden asettelu hyvinvointiasiantuntijan kanssa
30 Min
€ 150.00
Polkupyöräergometritesti
Testissä poljetaan ergometriä 3-4 minuutin välein nousevalla kuormituksella 85 % syketasoon ikää vastaavasta tai aiemmin mitatusta maksimisykkeestä. Kuormituksen aikana testaaja seuraa asiakkaan sydänfilmiä, sykettä ja verenpainetta. Näin ollen testi toimii myös erinomaisena verenkiertoelimistön kuntotarkastuksena.
45 Min
€ 60.00
Kehonkoostumuksenmittaus
Mittaamme kehosi koostumuksen viimeisintä teknologiaa hyödyntävällä InBody 720 -mittalaitteistolla. Saat mittauksen tulokset paperilla itsellesi ja testaaja käy kanssasi läpi tulokset sekä antaa vinkkejä liikkumiseen sekä terveelliseen ravitsemukseen.Mittaus ei vaadi erityistä valmistautumista, mutta tarkemman mittaustuloksen saat, jos olet syömättä 4 tuntia ennen mittausta. Kevyet vaatteet päällä paljain jaloin. Mittaus kestää 2 minuuttia + testipalautteen läpikäyminen. Mittausta ei tehdä, mikäli Sinulla on sydämen tahdistin.
30 Min
€ 30.00
Polkupyöräergometritesti + kehonkoostumuksen mittaus
Testissä poljetaan ergometriä 3-4 minuutin välein nousevalla kuormituksella 85 % syketasoon ikää vastaavasta tai aiemmin mitatusta maksimisykkeestä. Kuormituksen aikana testaaja seuraa asiakkaan sydänfilmiä, sykettä ja verenpainetta. Näin ollen testi toimii myös erinomaisena verenkiertoelimistön kuntotarkastuksena.
60 Min
€ 85.00
Ikääntyvän testipaketti
Testipaketti on kuntotestien kokonaisuus, joka koostuu fyysisen kunnon eri osa-alueita kartoittavista testeistä. Kuntotestien avulla voidaan selvittää fyysisen kunnon tila ja sitä kautta saada tietoa terveydestä, toiminta- ja suorituskyvystä sekä kunnon kehittämistarpeista. Kuntotestit toimivat hyvänä lähtökohtana liikunnan aloittamiselle, liikuntaan motivoitumiselle, tavoitteelliselle harjoittelulle ja kehityksen seurannalle. Testipaketti sopii kaikille, jotka haluavat tietoa omasta fyysisestä kunnostaan. Kuntotestaus sopii hyvin monenlaisiin tarpeisiin ja monenlaisille ihmisille. Ikääntyvän testipaketti on suunniteltu vanhenevalle väestölle (55+). Ideana on kartoittaa ikääntymisen kannalta olennaisten fyysisen kunnon osa-alueiden taso ja näin ennaltaehkäistä ikääntymisen mukanaan tuomaa fyysisen kunnon heikentymistä. Testi paketti sis. kehonkoostumuksen mittaus, lihaskunto-,liikkuvuus- ja tasapaino testit sekä kestävyyden (VO2max) testaus 2 km kävelytestillä.
120 Min
€ 278.00
Kuntourheilijan testipaketti
Testipaketti on kuntotestien kokonaisuus, joka koostuu fyysisen kunnon eri osa-alueita kartoittavista testeistä. Kuntotestien avulla voidaan selvittää fyysisen kunnon tila ja sitä kautta saada tietoa terveydestä, toiminta- ja suorituskyvystä sekä kunnon kehittämistarpeista. Kuntotestit toimivat hyvänä lähtökohtana liikunnan aloittamiselle, liikuntaan motivoitumiselle, tavoitteelliselle harjoittelulle ja kehityksen seurannalle. Testipaketti sopii kaikille, jotka haluavat tietoa omasta fyysisestä kunnostaan. Kuntotestaus sopii hyvin monenlaisiin tarpeisiin ja monenlaisille ihmisille. Kuntourheilijan testikokonaisuus on suunnattu aktiiviselle liikkujalle kartoittamaan fyysisen kunnon eri osatekijöiden tasoa. Testipatteri soveltuu niille, joilla tavoitteena on parempi fyysinen suorituskyky, ei niinkään liikkumaan motivoituminen. Testistöllä mitataan kehonkoostumusta, kestävyyttä, ylä-, ala- ja keskivartalon voimaa, tasapainoa, liikkuvuutta ja vartalon hallintaa.
120 Min
€ 278.00
Terveysliikkujan testipaketti
Terveysliikkujan testipaketti on suunnattu terveille, vähän liikkuville työikäisille, jotka haluavat liikkua terveytensä kannalta riittävästi ja tehokkaasti. Testien taustalla ovat aikuisväestön liikuntasuositukset, joiden mukaan terveyden kannalta riittävä liikkuminen sisältää kestävyys- ja voimaharjoittelua. Mukana on näiden ominaisuuksien testaamisen lisäksi kehonkoostumuksen mittaus, joka antaa tietoa riskistä sairastua moniin elintapasairauksiin, ja liikkuvuus, joka voi kertoa riskistä esimerkiksi selkäongelmiin. Testeissä huomioidaan näin terveyteen liittyvät fyysisen kunnon osa-alueet monipuolisesti. Testiä edeltävänä päivänä on suositeltavaa välttää rasittavaa liikuntaa sekä alkoholin käyttöä.
120 Min
€ 278.00